Nagy Iván genealógus születésének 200. évfordulója (2024. június 18.)

1824. június 18-án, Balassagyarmaton született felsőgyőri Nagy Iván, az egyik legnagyobb hatású magyar genealógus, heraldikus történész. A 13 kötetes „Magyarország családai czímerekkel nemzedékrendi táblákkal” című műve ma is alapvető forrás a családfakutatók számára. Polihisztorként számos területen tett a magyar kulturális értékek mentéséért, teljes vagyonát az általa alapított intézményre, Nógrádvármegyei Múzeumra és Társulatra hagyta.

Születésének 200 évfordulóján a balassagyarmati MNM Palóc Múzeum által szervezett megemlékezésen a Magyar Történelmi Családok Egyesülete képviseletében Tunkel Tamás elnökségi tag emlékezett meg a nagynevű genealógusról. Köszönjük a meghívást és a Nagy Ivánhoz méltó emléknap szervezését a Palóc Múzeumnak.