Bizottságok

Etikai és Ellenőrző Bizottság

dr. makfalvi és héderfájai Barabássy Sándor

dr. berniczei Berniczei-Roÿkó Ádám

maehrentali Csornay György


Genealógiai Bizottság

dr. makfalvi és héderfájai Barabássy Sándor

boldogfai Farkas Ákos András

szajoli Hegedüs Ferenc


Sajtókapcsolatokért felelős

székcsői és zilahi Herczeg Sándor
herczeg@nobilitas.hu