English

Bemutatkozás

Br. Gudenus János genealógus, gr. Nyáry János, br. Apor Ferenc és Faddy Ottmár ferences szerzetes atya 1994-ben megalapították a Történelmi Családok Szent Korona Ifjúsági Klubját.

Az így létrehozott klub elsődleges célja az volt, hogy az elmúlt évtizedek viszontagságai miatt szétszóródott, egymással kapcsolatot alig-alig ápoló arisztokrata származású huszonéves generáció részére egy olyan találkozási helyet biztosítsanak a II. kerületi Fekete Sas utca klubhelyiségében, ahol egymást és családjuk történetét meg tudják ismerni.

A kezdeményezés sikerét mi sem mutatja jobban, mint az, hogy a rendszeres összejövetelek, kirándulások során életre szóló barátságok születtek, házasságok köttettek.

Idővel a klubesteken egyre erőteljesebb lett a szervezett program, zenei, kulturális, kultúrtörténeti és történelmi előadások töltötték ki a rendelkezésre álló időt.

1995 augusztusában történt az Egyesület bejegyzése Magyar Történelmi Családok Egyesülete néven.

Az Egyesület legfőbb célja, a magyarországi történelmi családok hagyományainak, szellemi hagyatékainak ápolása, és jelenkori érdekeinek védelme, ezeknek a jövőbe való átvitele, a keresztény szellemiség ápolása, összetartani a történelmi Magyarországon élő magyarokat.

Stratégiai együttműködési megállapodás keretében az MTCSE szoros kapcsolatot ápol az erdélyi Castellum Alapítvánnyal.

2014-ben, húsz év után történt változás az Egyesület vezetésében, az alapító elnök gr. Nyáry János visszavonult, és a közgyűlés új elnökséget választott. Br. Riedel Lóránt elnök, Csornay György, Némethy Zsolt és Sigmond Albert kiemelt célja volt, hogy új lendületet kapjon az Egyesület, programjaival nyisson a fiatal generáció felé. Az Egyesület Ifjúsági Tagozatának megalakulása erre az időszakra tehető.

A 2017-ben megválasztott elnökség többsége az egykori „Fekete Sas utcaiakból” került ki, akik időközben már a negyvenes éveiket kezdték meg. Még ugyanebben az évben átalakult az elnökség, amelynek tagjai: br. Riedel Loránd Rudolf elnök, br. Bánffy Tamás, gr. Teleki Sándor, br. Tunkel Tamás, gr. Zichy Pál lettek.

A 2020-ban történt tisztújító közgyűlés előtt br. Bánffy Tamás jelezte, nem tudja tovább vállalni megtisztelő feladatát, így helyére – a többi régi elnökségi tag újraválasztása mellett – Hegedüs Ferencet választották az elnökségbe; az egyesület új elnöke gr. Zichy Pál lett.

2023-ban a tisztújító közgyűlés újabb három évre bizalmat szavazott a hivatalban lévő elnökségi tagoknak.

Elnökségünk fontosnak tartja, hogy növelje az Egyesület közhasznú jellegét, és azt, hogy történelmi hagyományainkat átadjuk a felnövekvő generációnak. Törekszünk arra, hogy a társadalom széles rétegének bemutassuk a nemesség hagyományos tiszta forrású, össztársadalom-központú, és azt előtérbe helyező értékrendjét.

Egyesületi programjainkban meghatározó hangsúllyal szerepel az anyanyelvi kultúra ápolása, a magyarságtudat megerősítése.

Fontos, hangsúlyozni, hogy Egyesületünk semmiképpen nem kíván olyan öncélú „hagyományőrző” egylet lenni, amely valós vagy vélt történelmi kosztümökbe öltözve magamutogató összejöveteleket tart.

Egyesületünk anyagi támogatásával Bencúrfalván 2015 és 2016 között kiépítésre került a Szent Antal Keresztút, amely a Magyarországért sokat szenvedett családoknak lett felajánlva.

2017 októberében átadásra került az iharosi Inkey kastélyparkban a Nemesek Ligete, ahol 36 fa ültetésével 36, a magyar történelemben jelentős szerepet betöltött nemes család részére állítottunk emléket.

Minden év októberében Buda várának visszafoglalásának emlékére, a hősök előtt tisztelegve a Budai Polgári Casinóval együttműködve megrendezzük a Petneházy Bált.

Karácsonyonként adománygyűjtéssel segítünk nehézsorsú nagycsaládokon.

Minden év első vasárnapján, a Szent Korona Egyesült Államokból történő visszatérésének emléke előtt tisztelegve hálaadó szentmise megtartására kerül sor a Szent István Bazilikában

Ezen túlmenően a magyar történelem jelentősebb eseményeiről is megemlékezünk nyilvános koszorúzással, illetve valamilyen különösebb esemény megszervezésével.

Kéthetente nyilvános kulturális programokat szervezünk, amelyen közéleti szereplők tartanak előadásokat.