Gyakran Ismételt Kérdések

A ma élő nemesekről, arisztokratákról

1. Szóval ti vagytok azok, akik a nevükből élnek?
2. Miben különböztök az újgazdagoktól, oligarcháktól?
3. Kastélyban laktok?
4. Az életformátok miben tér az átlagtól?
5. Mit jelent, hogy történelmi család?
6. Létezik-e nemesség Magyarországon, van-e a nemesi rangoknak jelentősége manapság?
7. Bekerülhetnek-e új családok a nemesi családok közé? Ha igen, mi a feltétel?
8. Ha elég pénzem van, tudok magamnak nemesi címet venni?
9. Hogyan öröklődik a név? Ha valaki házasodik és nevet változtat, jogosult még a címre?
10. Hogyan tudom kideríteni, hogy történelmi család sarja vagyok-e?
11. Vagyonosnak kell e lennie, annak, akinek a családja történelmi családnak számít?
12. Különlegesnek/többnek érzitek magatokat attól, hogy egy olyan családba születettetek, ami azért kapott nemesi címet, mert valamelyik ősötök csinált valamit több száz évvel ezelőtt? Nem zavar, hogy ezért nem kell megdolgoznotok?

Az egyesületről

1. Mi az egyesület célja?
2. Mi értelme van egy ilyen egyesületnek?
3. Ki lehet tag?
4. Hogyan lehetek tag, milyen dokumentumokat kell bemutatni a tagfelvételhez?
5. Mitől hiteles és miben különbözik a hasonló egyesületektől?
6. Mik a programjaitok? A rendezvények nyilvánosak-e?
7. Adományoztok-e címeket?
8. Hogyan vehetek részt a programokon?
9. Miből tartja fent magát az egyesület?
10. Politikai tevékenységet folytat-e az egyesület, pártokkal van-e kapcsolat?
11. Mik a legfőbb értékek, amelyek meghatározzák az egyesületet?
12. Nem vagyok történelmi család tagja, viszont szívesen támogatnám az ügyeteket. Hogy tehetem meg?
13. Mikor és kik alapították az egyesületet?
14. Érdekel a saját családom története. Hogy álljak neki a kutatásnak?
15. Van-e kapcsolat külföldi szervezetekkel?
16. Törekednek-e arra, hogy a szocializmus alatt erőszakkal elvett értékeket visszaszerezzék. Ha igen, milyen sikerrel?


A ma élő nemesekről, arisztokratákról

1. Szóval ti vagytok azok, akik a nevükből élnek?
Nem. Mi inkább igyekszünk úgy élni, hogy méltók lehessünk őseink nevéhez.

2. Miben különböztök az újgazdagoktól, oligarcháktól?
Körünkben vannak szerényebb anyagi körülmények között élő és vagyonosabb emberek egyaránt, a pénz egyáltalán nem tényező. A Magyar Történelmi Családok Egyesülete tagjait a családjaink, őseink iránti tisztelet és érdeklődés, a hazaszeretet és egy szélsőségektől mentes konzervatív gondolkodásmód jellemzi, mely szemben áll a mások kárán szerzett gyors meggazdagodás és tartalom nélküli magamutogatás – vagyis „urizálás” vágyával.

3. Kastélyban laktok?
Legtöbben nem. A kastélyokat, földeket, erdőket a kommunista állam az 1940-es évek végén elkobozta, s a tulajdonosokat, mint a rendszer ellenségeit száműzte. A rendszerváltáskor pedig az elvett kastélyokért és birtokokért kapott kárpótlási jegyek az eredeti vagyon töredékét sem érték, így a kastélyok vagy állami tulajdonban maradtak, vagy a privatizáció során egy új gazdasági elit tulajdonába kerültek.

4. Az életformátok miben tér az átlagtól?
Külsőségeit tekintve nem tér el, hiszen a háború előtti vagyon és az ezzel járó földbirtokosi életforma megszűnt. Ennek ellenére a kapcsolattartás a történelmi családok között részben megmaradt, egy igen kiterjedt kapcsolati háló továbbra is létezik bel- és külföldön egyaránt. E kapcsolatokat színvonalas társasági eseményekkel igyekszünk fenntartani, valamint a származásunkból eredő identitást, kötelességtudatot és felelősségérzetet megerősíteni és a fiatalabb nemzedéknek átadni.

5. Mit jelent, hogy történelmi család?
Egyesületünk értelmezésében a nemesi család egy, a többségi társadalom számára kevésbé fellengzősnek hangzó szinonimája. Tágabb értelemben véve a történelmi családok közé tartoznak a régi nagypolgári, a magyar történelemben fontos szerepet betöltő nem nemesi családok is.

6. Létezik-e nemesség Magyarországon, van-e a nemesi rangoknak jelentősége manapság?
Magyarországon hivatalosan 1947 óta nincsen nemesség se nemesi címek. A rangok használata magán érintkezésekben leginkább hagyomány és az adott család tiszteletét fejezi ki. Egységes társadalmi osztályról sem beszélhetünk, hiszen egyrészt az anyagi helyzet nem tényező, másrészt ma Magyarországon sokan – noha nemesi vér csörgedezik bennük – egyáltalán nem tartják számon őseiket, származásuk nem része az identitásuknak.

7. Bekerülhetnek-e új családok a nemesi családok közé? Ha igen, mi a feltétel?
Jogérvényesen nemességet kizárólag törvényesen megkoronázott uralkodó adományozhat, aki egy ország államfője. Ennek megfelelően új magyar nemességet nem lehet szerezni. Más országét azonban igen, leginkább Nagy Britannia, Spanyolország és Belgium jöhet szóba (általában feltétel az adott ország állampolgársága).

8. Ha elég pénzem van, tudok magamnak nemesi címet venni?
Röviden: nem.
Bővebben: Egyetlen lehetőség nyitva áll, a teljesen devalválódott skót feudális bárói címet meg lehet vásárolni, azonban igencsak nehéz eligazodni a rengeteg eladásra kínált hamis cím között; aki ilyet vásárol, nem kaphat egyesületünkben tagságot (lásd: Wikipédia, URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Barons_in_Scotland). Németországban a nemesi címek a családnevek részét képezik, így ott (Magyarországgal ellentétben) örökbefogadással megszerezhető a titulus, azonban ez nem minősül nemességszerzésnek, így ez sem jogosít egyesületünkbe történő belépésre. Gábor Zsazsa férje, Frederick von Anhalt “herceg” is így szerzett magának címet, majd ezt ő maga is továbbadta örökbefogadott személyeknek, igencsak sok pénzt keresve ezzel.

9. Hogyan öröklődik a név? Ha valaki házasodik és nevet változtat, jogosult még a címre?
Régi szabály szerint a nemesség ahhoz a családnévhez kapcsolódik, amelyhez adományozva lett, és ezt az édesapától lehet szabályosan megörökölni. Ha az édesapa nem nemes, az édesanya vagy a feleség után felvett nemesi családnév nem jelent nemességszerzést. Egykoron szokásban volt, hogy a nemesek névváltoztatását a királynak kellett engedélyezni.

10. Hogyan tudom kideríteni, hogy történelmi család sarja vagyok-e?
Az esetek többségében még a régi időkben elszegényedett nemesi családokban is öröklődik az elődök legendája. Támpontot adhatnak a családtörténeti szakkönyvek, az országos vagy megyei monográfiák. A ritka családnév, esetleg az ismert régi lakhely sokat segíthet az e könyvek adataival történő összevetésben. Pontosabban képbe lehet kerülni, ha a kutató visszakeresi elődeit az anyakönyvekben, ahol igen gyakran feltüntetik a nemességet, kiváltképpen 1867 előtt. Az anyakönyvi kutatásra kiváló lehetőséget biztosít a FamilySearch.org weboldal.

11. Vagyonosnak kell e lennie, annak, akinek a családja történelmi családnak számít?
Nem, az anyagi helyzetnek egyáltalán nincs jelentősége.

12. Különlegesnek/többnek érzitek magatokat attól, hogy egy olyan családba születettetek, ami azért kapott nemesi címet, mert valamelyik ősötök csinált valamit több száz évvel ezelőtt? Nem zavar, hogy ezért nem kell megdolgoznotok?
Nem érezzük magunkat ettől különlegesnek. Az 50-es években ért meghurcoltatások következtében sok családban még „házon belül” is igyekeztek titkolni a származásukat. Ennek következménye, hogy sok fiatal nincs is tisztában származásával vagy semmilyen jelentőséget nem tulajdonít már ennek. Mivel manapság gyakorlatilag semmilyen anyagi, vagy társadalmi előny nem jár a nemesi származással Magyarországon, ezért azoknak, akik ezt ma számon tartják egyfajta kötelesség tudatot jelent, feladatuk, hogy ápolják őseik emlékét és saját életükkel is méltók legyenek a névre, amit viselnek.

 

Az egyesületről

1. Mi az egyesület célja?
Az egyesület célja, hogy kapcsolat felvételi lehetőséget teremtsen a régi nemesi családok leszármazottainak, színvonalas programokat kínáljon nekik és az egyesület iránt érdeklődőknek. Törekszünk a múlt nem szélsőséges szellemiségi, erkölcsi értékeinek átmentésére, azok továbbadására az újabb generációknak, mert ezek társadalmi és gazdasági berendezkedéstől függetlenek.

2. Mi értelme van egy ilyen egyesületnek?
Hasonló hátterű és értékrendű embereket köt össze és kínál nekik programokat, ezáltal egy nagyobb érték alapú közösséget, baráti kapcsolatokat teremtve.

3. Ki lehet tag?
Egyesületünk tagja lehet bármely, a történelmi Magyarországon elismert nemesi család leszármazottja, aki nemesi származását férfiágon (apai egyenes ágon) hitelt érdemlően igazolja, valamint – ha az illető férfi – e személy házastársa.

4. Hogyan lehetek tag, milyen dokumentumokat kell bemutatni a tagfelvételhez?
A tagfelvételhez egy nemességigazolási dokumentációt szükséges összeállítani annak bizonyítására, hogy a tagságra jelentkező apai egyenes ági leszármazottja egy kétségtelen nemességű személynek, akitől minden generációban törvényes házasságok útján származott le. Hitelt érdemlő dokumentumokkal kell igazolni az ős kétségtelen nemességét, valamit a tőle való (közvetett vagy közvetlen) leszármazást anyakönyvi kivonatokkal. Átfogóbb képet kaphat az érdeklődő nemességigazolási útmutatónk átolvasásával, amelyet itt talál: http://www.nobilitas.hu/wp-content/uploads/2018/11/MTCSE_utmutato_nemessegigazolashoz.pdf

5. Mitől hiteles és miben különbözik a hasonló egyesületektől?
Kerüljük a páváskodó magamutogatást, nem „adományozunk” nemességet jó pénzért, a friss belépők alapos genealógiai vizsgálatával pedig hitelt érdemlően teszünk eleget az egyesület nevéből és nemzetközi szövetségi rendszerünkből adódó kötelezettségeinknek. Az Európai Nemesi Szövetségben (CILANE) egyedüliként egyesületünk képviseli hazánkat.

6. Mik a programjaitok? A rendezvények nyilvánosak-e?
Programjaink között szerepelnek kirándulások, előadások, konferenciák, bálok. Előadásaink és konferenciáink nyilvánosak, de a részvétel regisztrációhoz kötött.

7. Adományoztok-e címeket?
Nem.

8. Hogyan vehetek részt a programokon?
Regisztrálni kell a nobilitas[kukac]nobilitas.hu email címen, vagy az adott rendezvényhez tartozó regisztrációs linken.

9. Miből tartja fent magát az egyesület?
Tagdíjakból, adományokból és pályázatokból.

10. Politikai tevékenységet folytat-e az egyesület, pártokkal van-e kapcsolat?
Nem, politikai tevékenységet nem folytatunk, valamint tevékenységünk pártoktól független.

11. Mik a legfőbb értékek, amelyek meghatározzák az egyesületet?
Legfőbb értékeink közé tartozik a hazaszeretet, őseink tisztelete és emlékeik ápolása, valamint a keresztény hit.

12. Nem vagyok történelmi család tagja, viszont szívesen támogatnám az ügyeteket. Hogy tehetem meg?
Minden támogatást hálásan köszönünk. A támogatásokat a 10102093 41408300 00000002 bankszámlaszámra várjuk, valamint lehetőség van az adó 1%-a felajánlására is.

13. Mikor és kik alapították az egyesületet?
Br. Gudenus János genealógus, gr. Nyáry János, br. Apor Ferenc és Faddy Ottmár ferences szerzetes atya 1994-ben alapították, eredetileg Történelmi Családok Szent Korona Ifjúsági Klubja néven.

14. Érdekel a saját családom története. Hogy álljak neki a kutatásnak?
Lásd a „Hogyan tudom kideríteni, hogy történelmi család sarja vagyok-e?” c. kérdésnél.

15. Van-e kapcsolat külföldi szervezetekkel?
Igen, egyesületünk tagja az Európai Nemesi Szövetségnek, a CILANE-nak.

16. Törekedtek-e arra, hogy a szocializmus alatt erőszakkal elvett értékeket visszaszerezzétek. Ha igen, milyen sikerrel?
Egyesületi szinten nem folytattunk ilyen tevékenységet.