Programok

2024. 1. félév

A klubestek a megadott időpontban, 18.00 órai kezdettel, a Márai Sándor Művelődési Házban (Budapest, I. kerület, Krisztina tér 1.) lesznek megtartva.

Az egyesületi rendezvényeken a tagok részére a részvétel ingyenes. Nem egyesületi tagok esetében a részvétel regisztrációhoz kötött, 1000 Ft támogatási díj befizetése ellenében.

Felhívjuk a kedves egyesületi tagok figyelmét arra, hogy az egyesületi rendezvényeinken esetenként videó és fényképfelvételek készülnek, amelyek az Egyesület különböző csatornáin megjelenítésre kerülhetnek. A rendezvényeinken való részvétel ezen körülmény automatikus tudomásul vételét feltételezi. Kérjük ezért, hogy akinek ezzel kapcsolatban kifogása van, fényképezéskor igyekezzen kikerülni a kamera látóteréből. Lehetőség van utólag természetesen kérni a képből történő kitakarást, amely kérésnek minden esetben eleget teszünk.

A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság (MHGT) és a Magyar Történelmi Családok Egyesülete (MTCSE) között fennálló együttműködési szerződés alapján a két egyesület tagjai kölcsönösen és díjmentesen látogathatják egymás előadásait. Az MHGT aktuális féléves programja megtekinthető az alábbi linken.

https://www.mhgt.hu/felevi-program-2024-0101/

január 7. Ünnepi szentmise a magyar történelmi családokért, Budapesten, a Szent István Bazilikában (10:00 órai kezdettel)
január 29. Szilvay Gergely: „Az amerikai dél”

Az amerikai Dél identitása erősen különbözött az Északétól, ez a különbség pedig a polgárháború után sem tűnt el, csak átalakult – válságba került. A válság és önerősítés egészen a polgárjogi mozgalom győzelméig tartott, azóta a déli identitás különállása eltűnőben van. E múlófélben lévő identitás és – talán – életstílus bemutatására vállalkozik előadónk, Szilvay Gergely (1983), a Mandiner főmunkatársa, Az amerikai Dél: Régi rend az Újvilágban c. kötet szerzője. A PPKE BTK-n végzett történelem-kommunikáció szakon, ugyanitt doktorált politikaelméletből. Kilenc hónapot töltött a Kőrösi Csoma Sándor program keretében a New York-i Magyar Házban. Eddig hat kötete jelent meg.

február 26. Tunkel Richárd: „Tengerek csodálatos élővilága, megfigyelése és természeti értékeinek védelme”

Az előadás elsősorban a tengerek különleges lakóit, titokzatos élővilágát mutatja be, amelyet közvetlen búvárélményekkel kiegészítve ismerhetünk meg. Egy Vörös-tengeren folytatott gyakornok program úti beszámolója mellett, teret kap a közérthető ismeretterjesztés is a tengerkutatás aktualitás problémáiról és kérdéseiről. Képet kapunk a tengerek élővilágát veszélyeztető tényezőkről és a klímaváltozásnak a tengerekre gyakorolt hatásáról. Szó esik a tengeri élőlényeket érő emberi behatásokról, megfigyelésükkel kapcsolatos kutatásokról és a védelmüket elősegítő gyakorlati módszerekről. Megtudhatjuk mik azok a korallok és miért kulcsfontosságúak a korallzátonyok a tengeri életközösségek működésére és jövőjére nézve? Betekintést nyerhetünk egy tengeri kutató és szafari hajó mindennapi életébe. Megismerhetünk egy lelkes fiatal természetbúvárt, aki mesél kezdeti belső indíttatásáról is, ami a tengeri búvárkodásra sarkalta.

március 25. Barabássy Sándor: „A héderfájai és makfalvi Barabássy Család történelmi monográfiája. A dokumentumok és a családi levelesláda anyagának tükrében”

A kötet hosszú évek munkájával készült el. A Heraldika Könyvkiadó adta ki, NKA támogatással. A könyv megírásának legfontosabb indítéka a kutatás volt a több évszázados eredeti dokumentumokban. Korábban a legfontosabb forráshelyek a Marosvásárhelyi Teleki Téka, a budapesti Országos Széchenyi Könyvtár és a Magyar Nemzeti Levéltár voltak. Ehhez társult néhány éve a csodával határos módon megmenekült Családi Levelesláda teljes anyagának feldolgozása (1253 levél), ami nagyon izgalmas volt. Illetve a Román Nemzeti Levéltár, Kolozsvár, Beszterce, Szeben, Brassó, Kovászna megyei levéltárakban összegyűjtött magyar nemesi családok középkori okleveleinek online tanulmányozása. Ezekhez a információkhoz korábban szinte lehetetlen volt hozzájutni, vagy csak nagyon nehezen, de most tanulmányozhatók voltak az eredeti oklevelek. Ezen kívül fontos források voltak a Teleki, Károlyi, Zichy, Bánffy, Bethlen családok a 19. és 20. század elején publikált oklevelei.

Kronológiailag az 1323 és 1600 közötti időszakból 507 dokumentumot idéztem, ezek döntő része 439 héderfájai Barlabássy Lénárd erdélyi alvajda, székely alispánhoz kötődik, illetve a családi levelesláda 1253 levele néhány kivételtől eltekintve 1600 és 1868 időszakot öleli fel. A kötet függelékeként közölt Családi Levelesláda anyaga a könyv egyharmadát teszi ki, úgy gondolom, hogy ez forrásanyagként történészi érdeklődésűeknek hasznos lehet.

április 13. Közgyűlés
április 26. Zichy Géza-emlékest – előadás és zongorakoncert. Helyszín: Zenetörténeti Múzeum, 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 7.  Időpont: április 26., péntek, 18:00.

Gróf Zichy Géza a kiegyezés utáni magyar komolyzenei élet egyik legtehetségesebb, legkülönlegesebb és mégis méltatlanul elfeledett tagja volt. Egy vadászbalesetben gyerekkorában elveszítette fél karját, de kitartásának és tehetségének köszönhetően bal kézzel virtuóz módon megtanult zongorázni. Európa-szerte koncerteket adott, emellett saját zongoraműveket, operákat és verseket is írt. A Magyar Történelmi Családok Egyesülete és a Zichy Örökségért Alapítvány által a művész halálának 100. évfordulójára szervezett kamarakoncerten felcsendülnek Zichy Géza művei, valamint a közönség egy előadást hallhat életéről, melyet egy-egy verse  színesít meg.

május 11. 30 éves az MTCSE – jubileumi program
augusztus 18. Zichy Géza-emlékest Nágocson– előadás, zongorakoncert és állófogadás. Helyszín: Zichy-kastély, 8674 Nágocs, Park utca 2. Időpont: augusztus 18., vasárnap, 17:00. Jegyvásárlás az alábbi linken:

https://cooltix.hu/event/667028340147f37499785acc

2023. 2. félév
szeptember 25. Zichy Pál: „A Zichy-expedíció”
október 16. Dr. Kandikó Csanád: „Kinizsi Pál, a veretlen törökverő”

A prezentációból kiderül, ki is volt Kinizsi Pál, miért fontos személyisége a magyar történelemnek, s az is, hogy hol nyugszik a veretlen törökverő.Az előadás során fény derül arra is, hogy mely történelmi családok, s mely történelmi személyiségek állnak oldalági rokoni kapcsolatban Kinizsi Pállal, valamint arra is, hogyan zajlik a nagyvázsonyi Kinizsi-sírkutatás.

november 4. Az MTCSE bálja a Stefánia Palotában (meghívó szükséges)
november 16. (csütörtök)

Feledy Botond: „Merre tovább magyar diplomácia?” (eltérő helyszínen: Harmónia Palota)

december vége Előszilveszteri összejövetel (csak egyesületi tagok és hozzátartozók részére, helyszín és időpont szervezés alatt)
 2023. 1. félév
január 8. Ünnepi szentmise a magyar történelmi családokért, Budapesten, a Szent István Bazilikában
február 4. Közgyűlés
február 20. Dr. Bagdy Emőke: „A család, mint harcmező és békesziget”
március 6. Mester de Parajd László: „Afrikai építészetem”

Mester de Parajd László építészmérnök lesz a vendégünk. 1949-ben született Budapesten, 1956-ban szüleivel kivándorolt Párizsba ahol vegyészmérnök édesapja mint kutató és hamar mint igazgató kezdett dolgozni a Francia Nemzeti Kutató Intézetben (CNRS). 1970 és 1975 között építészeti tanulmányai mellett minden évben hátizsákkal bejárta a világot: Ázsiát, Afrikát, Dél-Amerikát. 1976-ban megkapta az építészmérnöki diplomát az „Ecole Nationale des Beaux-Arts”-on. 1977 és 1988 között Nigerben, Afrikában dolgozott mint építészmérnök. 1988 és 2020 között nemzetközi szerezeteknek dolgozott világszerte, 2020 óta nyugdíjas, de sok helyen tart előadásokat.

március 20. Bugár-Mészáros Károly: „A barokk kastélyok és Magyarország”
április 24. Zöldhelyi Adrien: „A történelmi családok szerepe a kutyatenyésztésben”

Az előadás a szervezett magyar kutyatenyésztés történetét mutatja be. A hazai sportkutyászat kezdetét, felemelkedését és aranykorát, a magyar arisztokrácia, valamint kutyáik sorsának szoros összefonódását a történelemben. Fotókkal és személyes történetekkel megemlékezve azokról a kutyák iránt elkötelezett magyar történelmi családokról, akik megalapították, majd 110 éven át éltették és irányították e nemes sportot hazánkban.

május 22. Csornay György: „Antarktiszi útibeszámoló”
2022. 2. félév
szeptember 19. Bugár-Mészáros Károly: „Magyar reneszánsz nádori, fejedelmi, és hercegi várkastélyok itthon és határon túl”
október 3. Dr. Rácz András: „Az orosz-ukrán háború háttere, jelenlegi állása és következményei biztonságpolitikai szempontból”
október 17. Borvendég Zsuzsanna: „A Kádár-rendszer titkosszolgálatának működése az 1970-es ’80-as években”
november 5. MTCSE-bál a Stefánia Palotában (meghívó szükséges)
november 14 Bugár-Mészáros Károly: „Későreneszánsz és korabarokk várkastélyok és kastélyok, barokk konyhákkal”
november 19 Egyesületi kirándulás Pannonhalmára, Habsburg Ottó születésének 110. évfordulója alkalmából (csak egyesületi tagok és hozzátartozók részére).
december 29. Előszilveszteri összejövetel (csak egyesületi tagok és hozzátartozók részére, Magyar Máltai Szeretetszolgálat székháza, 1011 Budapest, Fő u. 41., 18.00)
2022. 1. félév
január 9. Szentmise a magyar történelmi családokért a Szent István Bazilikában (kezdés: 8:30)
január 17. Bugár-Mészáros Károly előadása a vár- és kastélytudományokról (1. rész)
február 7. Bugár-Mészáros Károly előadása a vár- és kastélytudományokról (2. rész)
március 7. Bugár-Mészáros Károly előadása a vár- és kastélytudományokról (3. rész)
március 29. / április 2. Közgyűlés
április 4. Gáspár Ágnes protokollszakértő előadása
április 9. Konferencia IV. Károly halála 100. évfordulójának emlékére
május 9. Dr. Papp György vadászatról szóló előadása
2021. 2. félév
szeptember 13. Bugár-Mészáros Károly előadása: „Élet a kora Árpád-kori hercegi és királyi lakótornyokban”
október 18. Bugár-Mészáros Károly előadása: „Élet a magyar királyi lakótornyokban az angol és francia példák tükrében 1200 és 1400 között”
október 29. Brainel Mehandi úri szabó, stílustanácsadó, a Bespoke Magazin főszerkesztője előadása a klasszikus öltözködésről, eleganciáról – külső helyszín: Három Szerb Kávéház
november 6.
MTCSE bál a Stefánia Palotában (zárt körű)
november 15. Bugár-Mészáros Károly előadása: „Élet a családi és királyi lakótornyokban, 1400 és 1500 között”
december 29. Előszilveszteri összejövetel
2020. 1. félév
január 5. Ünnepi szentmise Budapesten, a Szent István Bazilikában, 10.00 órai kezdettel (a részvétel regisztrációhoz kötött)
február 5. Közgyűlés (a pontos helyszín és időpont külön meghívóban kerül rögzítésre)
február 9. Megismételt közgyűlés (a pontos helyszín és időpont külön meghívóban kerül rögzítésre)
február 24.
Bánó Attila: „A nemzetvédő magyar nemes”
március 9.
Berzeviczy Etelka: “A címer, mint a nemzetség identitásának eleme a kassai aranykincs vonatkozásában”
április 6. Turbucz Dávid: „Horthy és családja”
április 20.
A Genealógiai Bizottság előadása a nemességigazolással összefüggésben
május 4.
Kökényessy Szilárd, a Vitézi Rend főszéktartójának előadása
május Félévzáró kirándulás; szervezés alatt (a részvétel regisztrációhoz kötött)
2019. 2. félév
szeptember 9.
Kónya Zsuzsa: „Mit találhat a családtörténet-kutató, ha kinyitja a MACSE honlapját?”
szeptember 14. Petneházy Bál
szeptember 23. Zichy Pál: „Vorkuta, utazási beszámoló”
október 7.
Vécsey Zoltán: „A Vécsey család története, ahogy azt ma éntudom”
október 21.
1956-ra emlékezve – Filmvetítés (Kinyó-Ferenczy Tamás)
november 4.
Zichy Mihály: „Zichy József utazásai 1875–76 és 1877”
november 12. Közgyűlés
november 23.
Megismételt közgyűlés (A feltüntetett közgyűlési időpontok tájékoztató jellegűek, a pontos időpontok külön meghívóban kerülnek feltüntetésre.)
december 16.
Karácsonyi hangulatban – adventi készülődés (kezdési idő: 18:30)
2019. 1. félév
január 13. Ünnepi szentmise Budapesten, a Bazilikában, Snell György püspök celebrálásában. (10.00)
január 28. Dr. Hermann Róbert: „Görgei Artúr családi háttere és katonai pályafutása”
március 11. A szabadságharcra emlékezve – koszorúzás, megemlékezés
március 22. Rendes éves közgyűlés (Budai Polgári Casino, 18:00)
március 25. Dr. Váraljai Csocsán Jenő: „Leonardo da Vinci és a magyar királyi udvar”
április 6. Megismételt közgyűlés (Budai Polgári Casino, 14:00)
április 8. Lengyel Beatrix: „Görgei Artúr fényképeiről, az ezekből kibontakoztatható életútról, és a fényképekkel kapcsolatos kutatási problémákról”
április 13.
Bencúrfalvi zarándoklat (Várhatóan támogatói díj fizetését kérjük.)
május 6.
Dr. Limbacher Gábor: „A királyi, nemesi, paraszti világképről és értékrendről”
május 20.
Dr. Riedel Miklós: „Görgei Artúr, a vegyésztábornok”
június 15.
Hagyományos félévzáró kirándulás; az úti cél: Pécs
2018. 2. félév

szeptember 10.

Pánczél János: „Gazdag és megújítható örökségünk: az alkotmányos monarchia”.
Ünnepélyes együttműködési megállapodás megkötése a Pro Regno Hungariae Alapítvánnyal.
szpetember 15. Petneházy Bál
szeptember 28.
A Magyar Történelmi Családok Egyesülete és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem közös Konferenciája: „Magyar Arisztokrácia újabb generációi”.
szeptember 29.
A Magyar Történelmi Családok Egyesületének CILANE Bálja
október 8.
Dr. Hermann Róbert: „Görgei Artúr családi háttere és katonai pályafutása”
október 27. Látogatással egybekötött koszorúzás a Terror Háza Múzeumban
november 12. Lengyel Beatrix: „Görgei Artúr fényképeiről, az ezekből kibontakoztatható életútról, és a fényképekkel kapcsolatos kutatási problémákról”
november 26. Horváth Győző, Iharos község polgármestere előadása a báró Inkey családról
december 10. Négyesi Pál: „A magyar motorizáció történelme és hatása a magyar arisztokrácia életére”
december 28.
Egyesületi Karácsony (szervezés alatt; az időpont és a helyszín a későbbiekben kerül kihirdetése)
2018. 1. félév

január 7.

Ünnepi szentmise Budapesten, a Bazilikában, Snell György püspök celebrálásában. (10.00 órai kezdettel)
január 15. Kötetlen beszélgetés egymással
január 29. Ferenczy Erika, Kinyó Ferenczy Tamás: „Széchenyi Zsigmond – Pályarajz egy vadász-íróról” című dokumentumfilm

Széchenyi Zsigmond elsősorban mint Afrikavadász és útikönyvíró él az emberek tudatában. A történelmi Széchenyi család leszármazottja életének mozzanatait azonban alig ismerni. Ezekről az életállomásokról rajzol portrét a film: Széchenyi Zsigmond fordulatos, nem egyszer tragikus sorsáról, különös hangsúlyt helyezve származása miatti meghurcoltatására, és arra a méltatlanul elhallgatott szépírói tevékenységre, mely a magyar irodalom jeles írói közé emeli. Széchenyi Zsigmondról a forgatókönyvíró Ferenczy Erikának sok személyes élménye van, a szintén Balatongyörökre (is) kitelepített édesapja révén.
Rendező: Kinyó Ferenczy Tamás
Producer: Kinyó Ferenczy Tamás, Buglya Sándor
Hossz: 44 perc

február 12. A Lipthay család előadása: „Kápolna épül a békéért Benczúrfalván”
február 19. Közgyűlés (a megismételt közgyűlés várható időpontja és helye: március 2., Budapest, I. ker. Hunyady János út 8., Budai Polgári Casino)
március 5. Botos Máté: „Az új arisztokrácia és gazdasága a XX. században”
március 11. A szabadságharcra emlékezve – koszorúzás, megemlékezés (15:00)
március 24. Bencúrfalvi zarándoklat
április 9. Máté Ferenc: „Attilától Szent Lászlóig a középkori templomi freskók tanúsága szerint”
április 23. Tóth Eszter Zsófia: „Az arisztokrata túlélési stratégiák a roffi Borbély család példáján”
május 7. Fónagy Zoltán: „A városi középosztály értékvilága és életformája”
május 28. Bogár László: „Abszurditások világa”
június 2. Nemzeti Összetartozás Napja – koszorúzás, megemlékezés
június 23. Félévzáró kirándulás – a Gödöllői Királyi Kastély megtekintése