„A magyar történelmi családok Trianon tükrében” – a Magyar Történelmi Családok Egyesületének konferenciája (2020. szeptember 18.)

„A magyar történelmi családok Trianon tükrében” címmel, 2020. szeptember 18-án tartották meg a Magyar Történelmi Családok Egyesületének konferenciáját. Az eseményre patinás helyszínen, a Pest Megyei Kormányhivatal Török Ignác termében – az egykori vármegyeháza dísztermében – került sor; a szervezői feladatokat az egyesület korábbi elnöke, br. Riedel Loránd vállalta el.

Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott köszöntő szavai után gr. Zichy Pál, a Magyar Történelmi Családok Egyesülete elnöke nyitotta meg a konferenciát. Tekintettel a koronavírus miatt kialakult helyzetre – a meghirdetett programtól eltérően – vitéz Habsburg-Lotharingiai József Károly főherceg, magyar királyi herceg, a Vitézi Rend főkapitánya nem tudott részt venni a konferencián, így helyette dr. Kóczy T. László képviselte a rendet, és tartott előadást annak történetéről.

Ezt követően „Alapítók, mecénások, reformerek. A magyar történelmi családok teremtő tevékenysége a Balaton vidékén.” címmel tartott előadást dr. Kovács Emőke, a Gulág Alapítványt képviselve.

Dr. gr. Zichy Mihály, az Országos Széchényi Könyvtár tudományos munkatársa, a Magyar Történelmi Családok Egyesületének tagja és Radványi Orsolya, a Szépművészeti Múzeum történész, művészettörténész munkatársa közös előadása következett, amely „Az Apponyi Kastély kincsei” címet viselte.

A rövid szünet után dr. gr. Sztáray-Kézdy Éva (Károli Gáspár Református Egyetem) „Nem csüggedés, nem reménytelenség az, ami minket eltölt. Arisztokrata sorsok Trianon tükrében.” címmel adott elő.

Az utolsó előadást dr. Botos Máté (Pázmány Péter Katolikus Egyetem) tartotta meg, „Az erdélyi arisztokrácia és Trianon” címmel.

A konferencia br. Riedel Loránd, a konferencia moderátorának zárszavával ért véget.