Elnökség


leuensterni báró Riedel Loránd Rudolf, elnök

1972-ben született, két gyermek édesapja. Gazdasági agrármérnök, a közszférában dolgozik. Családja alapítója az osztrák származású, római katolikus, Joseph Riedel von Leuenstern volt. A család egészen az 1700-as évek végéig Sziléziában élt. Széchenyi Istvánnak köszönhetően az 1800-as évek közepén megindult a magyarországi vasútépítés, és 1846. július 15-én adták át Magyarország első vasútvonalát, amely két év munkája nyomán Pest és Vác városát kötötte össze. Ehhez a munkához hívott az országba Széchenyi István kilenc vasútépítő mérnököt – köztük báró Riedel Józsefet –, aki megszerette Magyarországot, és nyolc gyermekével letelepedett. Így került a család Magyarországra.losonczi báró Bánffy Tamás

1976-ban született, két gyermek édesapja, közgazdász, informatikus, politológus; banktisztviselőként dolgozik. Alapító tagként az Egyesületnek nyolc éven át volt elnökségi tagja. 2017-ben választotta újra a közgyűlés az elnökségbe, onnan igyekszik segíteni a megkezdett munkát. Családja őse az Anonymus krónikájában is szereplő Thonuzoba, akitől a Tomaj nemzetség ered. A család kezdetben a Balaton környékén, később Erdélyben telepedett meg; számos jelentős személyiséget adott az országnak, köztük nagyapját, Bánffy Dánielt, aki a II. Világháború alatt költözött Budapestre, hogy földművelésügyi miniszteri feladatait elláthassa. Fogság majd kitelepítés után a család egy része a fővárosban maradt, Bánffy Tamás már itt született.széki gróf Teleki Sándor

1965-ben született, két gyermek édesapja. Gazdaságinformatikus és rendszertervező, az üzleti szférában dolgozik az IT szektorban, valamint tanít. A Trianon miatti költözések okán már Budapesten született és itt is él, de a család koltói (Máramaros megye) ágából származik. A szabadságharcos és író gróf Teleki Sándor egyenes ági leszármazottja és a kiterjedt, de a nagyvilágban szétszóródott Teleki család kevés itthon maradt tagjainak egyike. Az egyesületnek 2015 óta tagja, a jelenlegi elnökségbe 2017-ben választotta meg a tagság.aschbrunni és hohenstadti báró Tunkel Tamás

1971-ben született, három gyermek édesapja. Okl. agrármérnök, gazdálkodó, Legénd község polgármestere. Alapító tagként az egyesület első elnökségének tagja volt, 2017-ben választotta újra a közgyűlés az elnökségbe. A sziléziai eredetű család első oklevelesen 1398-ban említett őse Tunkel (Tunkl) Miklós lovag volt. Birodalmi bárói rangot Tunkel János és György kapott 1465-ben a morva Aschbrunn (Brnicka) és Hohenstadt (Zabreh) váruraként. Tunkel György 1474-ben Hunyadi Mátyás alvezéreként részt vett Boroszló várának védelmében, ahol Mátyás király egyik legdicsőségesebb győzelmét aratta a többszörös túlerőben lévő egyesített cseh és lengyel seregekkel szemben. A család magyarországi ága, a trianoni döntés okozta veszteségeket követően a Nógrád megyei Legénd községben telepedett le 1920-ban. A kommunizmus bukását követően a család visszaszerezte itteni birtokát, ahol jelenleg is gazdálkodik.zichi és vásonkeői gróf Zichy Pál

1988-ban született Budapesten, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen végzett Nemzetközi Tanulmányok mesterszakon, jelenleg az IT szektorban dolgozik tanácsadóként. 2014-ben csatlakozott az egyesülethez, 2017-ben választotta a közgyűlés az elnökségi tagok közé. Elsősorban az ifjúsági programok szervezésében vesz részt. A Zichy család a 13. századig vezethető vissza, első otthonuk Zala, valamint Somogy vármegye volt. A család a vagyonát, valamint főnemesi rangra emelését Zichy Istvánnak köszönhette, aki a királytól 1679-ben grófi címet kapott. A család jelentős művészeket, felfedezőket és politikusokat adott Magyarországnak, köztük Zichy Pál ükapját, Zichy János vallás- és közoktatásügyi minisztert. A II. világháború, majd a kommunizmus megpróbáltatásai szétszórták a családot, de egynéhányan itthon maradtak.