Bizottságok

Etikai és Ellenőrző Bizottság

dr. makfalvi és héderfájai Barabássy Sándor

dr. berniczei Berniczei-Roÿkó Ádám

maehrentali Csornay György


Genealógiai Bizottság

dr. makfalvi és héderfájai Barabássy Sándor

boldogfai Farkas Ákos András

szajoli Hegedüs Ferenc