Bemutatkozás

Br. Gudenus János genealógus régebb óta gyűjtött adatait felhasználva gr. Nyáry János, br. Apor Ferenc és P. Faddy Ottmár ferences szerzetes atya 1994-ben megalapították a Történelmi Családok Szent Korona Ifjúsági Klubját.

Az így létrehozott klub elsődleges célja az volt, hogy az elmúlt évtizedek viszontagságai miatt szétszóródott, egymással kapcsolatot alig-alig ápoló arisztokrata származású huszonéves generáció részére egy olyan találkozási helyet biztosítsanak a II. kerületi Fekete Sas utca klub helyiségében, ahol egymást és családjuk történetét meg tudják ismerni.

A kezdeményezés sikerét mi sem mutatja jobban, mint az, hogy a rendszeres összejövetelek, kirándulások során életre szóló barátságok születtek, házasságok köttettek.

Idővel a klubesteken egyre erőteljesebb lett a szervezett program, zenei-, kulturális, kultúrtörténeti- és történelmi előadások töltötték ki a rendelkezésre álló időt.

  1. augusztusában történt az egyesület bejegyzése Magyar Történelmi Családok Egyesülete néven.

Húsz év után 2014-ben történt változás az Egyesület vezetésében, az alapító elnök gr. Nyáry János visszavonult, és a közgyűlés új elnökséget választott. Az új elnökség (br. Riedel Lóránt elnök, Csornay György, Némethy Zsolt és Sigmond Albert) kiemelt célja volt, hogy új lendületet kapjon az Egyesület azáltal, hogy programjaival nyit a fiatal generáció felé, és erősíti az Egyesület közhasznú jellegét.

Az új elnökség munkájának köszönhetően megnövekedett az Egyesület létszáma, megalakult az Egyesület Ifjúsági Tagozata.

A 2014-ben megválasztott Elnökség úgy gondolta, hogy a megkezdett munka továbbvitele, és teljessé tétele érdekében a stafétabotot átadja a soron következő generációnak.

2017-ben megválasztott elnökség többsége az egykori „Fekete Sas utcaiakból” kerültek ki, akik időközben már a negyvenes éveiket kezdték meg: Riedel Loránd Rudolf elnök, Arday Géza, Kubínyi Miklós, Páll Imre, Tunkel Tamás.

Az Egyesület legfőbb célja, a magyarországi történelmi családok hagyományainak, szellemi hagyatékainak ápolása, és jelenkori érdekeinek védelme, ezeknek a jövőbe való átvitele, a keresztény szellemiség ápolása, összetartani a történelmi Magyarországon élő magyarokat.

Kiemelt célunk, hogy mindezen hagyományokat programjainkon keresztül átadjuk a felnövekvő generációnak hogy ezáltal ők a társadalom és az ország javára művelt és öntudatos tagjai legyenek.

Céljain elérése érdekében rendszeres összejöveteleket tartunk, melyekre különböző témák megtartására hívunk meg előadókat. Ezen túlmenően a különböző nemzeti ünnepeink során megemlékezéseket, gálaesteket tartunk. Az év során többször szervezünk kisebb-nagyobb kirándulásokat, amelyeken a Kárpát-medence egy-egy történelmi és kulturális emlékhelyeit keressük fel.