A Magyar Történelmi Családok Egyesülete

Az egyesületet 1994-ben – történelmi nemesi egyletek és a Bajor Nemesi Klub példáját követve Gudenus János genealógus régebb óta gyűjtött adatait felhasználva gr. Nyáry János, br. Apor Ferenc és P. Faddy Ottmár ferences szerzetes alapította meg elsősorban abból a célból, hogy a nemesi ifjaknak egy olyan klubot hozzanak létre, ahol egymást megismerve rendszeresen találkozhatnak, barátságokat köthetenek és megismerhetik egymás családjait, beszélhessenek az elmúlt 60 év történéseiről.

A klub akkori elnevezése Ottmár atya javaslatára a “Történelmi Családok Szent Korona Ifjúsági Klubja” elnevezést kapta. A “történelmi családok” elnevezés ugyan nehezen értelmezhető volt, de az akkori (és talán a mai napig tartó) közhangulatban „nemesi egylet” megnevezés nehezen volt elképzelhető.

A fiatalokat rendre elkísérték a szüleik is és az összejöveteleknek egyre több, az idősebb korosztályhoz tartozó tagja lett. A klubesteken egyre erőteljesebb lett a szervezett program: zenei, kulturális, kultúrtörténeti és történelmi előadások töltötték ki a rendelkezésre álló időt.

1995 augusztusában történt meg az egyesület bejegyzése “Magyar Történelmi Családok Egyesülete” néven. Ezt az elnevezést a mai napig megtartottuk.

Az Egyesület legfőbb célja a magyarországi történelmi (nemesi) családok hagyományainak, szellemi hagyatékainak ápolása és jelenkori érdekeinek védelme, ezeknek a jövőbe való átvitele, a keresztény szellemiség és egyházhűség ápolása.

Az Egyesület igyekszik összetartani a történelmi Magyarországon élő magyar nemességet, lehetőséget teremt a céljait szolgáló találkozások megtartására, lehetőséget nyújt a történelmi családok fiatal tagjainak a rendszeres összejövetelekre: arra, hogy hagyományaink birtokában a társadalom és a haza javára annak átlagon felül művelt és öntudatos tagjai legyenek.

Egyesületünk semmiképpen nem kíván olyan hagyományőrző egylet lenni, amely vélt történelmi kosztümökbe öltözve öncélú összejöveteleket tart.

Céljaink elérése érdekében kéthetente klubnapot tartunk, melyekre aktuális kulturális, ismeretterjesztő, politikai-gazdasági kérdések megismerésére hívunk meg előadókat, szervezünk vitaesteket. Évente évkönyvet jelentetünk meg „Nobilitas” sorozatcímen, amelyben e kérdések, illetőleg egyes nemesi családok leszármazása, ismertetése jelenik meg.

Az évet a nemességért felajánlott istentisztelettel kezdjük és ún. „elő-szilveszteri” piknikkel zárjuk. Az év közepén egy kirándulás keretében keressük fel Hazánk egy-egy történelmi-kulturális-nemesi emlékhelyét.

Hosszasan sorolhatnánk, hogy a gyakori klubhelyiség-változások és a szűkös anyagiak ellenére kik (neves művészek, előadók, tudósok stb.) voltak klubnapjaink előadói. Csak példaképpen egy-egy jelentősebb esemény:

  • április 26. Grand Hotel Kempinski: A Hanns Seidel Alapitvány szervezésében dr. Habsburg Ottó és dr. Kilényi Géza alkotmánybíró tartott előadást A kisebbségek jogai magyar és európai nézőpontból címmel.
  • szeptember 12. Gödöllő: Erzsébet királyné halálának 100. évfordulóján emlékmise, koszorúzás, koncert, az Erzsébet kertben pedig Gémesi György polgármester és Nyáry János elnök ünnepi megemlékező és méltató beszéde hangzott el.
  • március 29. Stefánia Palota: Van még úri becsület címmel Brányik Ottó és gr. Károlyi László estje, amikor a talált és évtizedekig megőrzött, a Károlyi család címerével ellátott tányérokat, vázákat és alátéteket Brányik Ottó visszajuttata az egykori tulajdonosoknak.
  • augusztus 28. Magyar Tudományos Akadémia: Összefogás egy szebb jövőért konferencia, melynek előadói voltak gróf Batthyány Ádám, dr. Glatz Ferenc az MTA akkori elnöke, dr. Habsburg Ottó m. kir. hg., gróf Jankovich-Bésán Dénes, valamint gróf Nádasdy Ferenc.
  • szeptember 19-től 22-ig Potsdamban volt a CILANE XVI. kongresszusa, amelyen egyesületünket gróf Nyáry János, gróf Károlyi László, báró Riedel Miklós és báró Riedel Rita képviselte.

Az egyesület megalakulása óta kb. tizenegy helyen volt már bérelt „klubhelységünk”, mivel saját otthonnal mind a mai napig nem rendelkezünk. Jelenleg a Budai Polgári Casino szívességből biztosít lehetőséget klubnapjaink megtartására. Az egyesület tagdíjakból és esetleges pályázati támogatásból tartja fenn magát.

Tagjaink létszáma változó: az Egyesület fénypontja idején több mint kétszáz fő tagot számlált, amely az elmúlt évekre jelentősen lecsökkent. A 2014. év vezetőségi változásainak hatására a taglétszám növekszik (meghaladja a százharminc főt), és örvendetes az is, hogy egyre több fiatalabb volt-, és új jelentkező nemes kér felvételt.

Egyesületünk tagja lehet bármely, a történelmi Magyarországon elismert nemesi család leszármazottja, aki nemesi származását férfiágon (apai ágon) hitelt érdemlően igazolja, valamint e személy házastársa. Ezt a kikötést régebben is – szigorúan a történelmi hagyományok alapján – betartottuk, de az európai nemesi egyesületek szövetségéhez, a CILANE-hoz való 2007. évi csatlakozásunk fontos feltétele is.

Húsz év után az Egyesület vezetésében változás történt: az alapító elnök, gr. Nyáry János visszavonult, a közgyűlés pedig új elnökséget választott. Az új elnökség célja az, hogy az évek során megfáradt Egyesületet új, vonzóbb feladatokkal és fiatalabb tagok bevonásával megújítsa.

Egyesületünk nemzetközi elismertségének megtisztelő megbízásaként 2014-ben mi orgnizálhattuk a gödöllői királyi kastélyban a három évenként megrendezésre kerülő CILANE kongresszust.

Röviden: A Magyar Történelmi Családok Egyesület feladata a magyarországi történelmi (nemesi) családok hagyományainak, szellemi hagyatékainak ápolása, és jelenkori érdekeinek védelme, ezeknek a jövőbe való átvitele, a keresztény szellemiség és egyházhűség ápolása.

Alapítva: 1993-ban
Bírósági bejegyzés: 1994
CILANE-tagság: 2007 óta
Taglétszám: cc. 160 fő
Elnök: br. Riedel Lóránt v. L.
Postacím: 1255 Budapest, Pf. 29.
Honlap: www.nobilitas.hu
E-mail: nobilitas@nobilitas.hu

Belépési nyilatkozat

Vélemény, hozzászólás?